Facebook

Rajd szlakiem żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” w Powstaniu Warszawskim

Od dzisiaj można rejestrować się na rajd szlakiem żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, którego organizatorem jest Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

Termin rajdu: 26 września br. (sobota) w godz. 9.00-18.00

 

Ilość przewidzianych uczestników rajdu:

 

300 zarejestrowanych osób jako pojedynczy uczestnicy bądź uczestnicy pogrupowani w zespoły wynoszące od 2 do 5 osób.

 

 

Trasa rajdu:

1). Pałacyk Michla ul. Wolska 40 – miejsce ciężkich walk obronnych Batalionu “Parasol”;

2). Gęsiówka – Kamień upamiętniający zdobycie obozu na rogu ul. Okopowej i ul. Anielewicza;

3). Twierdza – Szkoła im M. Konarskiego ul. Okopowa 55;

4). Stadion „Polonii Warszawa” ul. Konwiktorska 6;

5). Kościół św. Antoniego ul. Senatorska 31 – Przebicie do Śródmieścia;

6). Budynek PKO ul. Ludna 9 – kwatera dowództwa Batalionu „Parasol”;

7). Ostatnia Reduta Powstańcza na Czerniakowie – ul. Wilanowska 1. Miejsce śmierci Andrzeja „Morro” – dowódcy II kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”;

8). Wilanów – plac przed Restauracją Wilanów ul. Stanisława Kostki Potockiego 27.

 

Jak zgłosić się na rajd?

 

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać mailowo po zapoznaniu się z Regulaminem Rajdu oraz po wypełnieniu formularza Zgłoszenia oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i odesłaniu ich na adres rajdzoskaiparasol@gmail.com w terminie do 23 września 2020 r.

 

Regulamin Rajdu, formularz Zgłoszenia oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zamieszczone są poniżej:

 

Regulamin Rajdu – plik pdf;

Formularz zgłoszenia – osoba pełnoletnia - plik pdf, plik docx;

Formularz zgłoszenia – osoba niepełnoletnia – plik pdf, plik docx;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia – plik pdf, plik docx;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia – plik pdf, plik docx

 

Ważne jest to, aby na formularzu zgłoszenia zaznaczyć jedną z ośmiu wymienionych stacji rajdu, od której uczestnik planuje go rozpocząć. Na zaznaczonej stacji rajdu każdy uczestnik odbierze pakiet i karty do gry terenowej.

 

Zasady rajdu:

 

1.Uczestnicy pokonując trasę rajdu w dowolny sposób (pieszo, na rowerze, przy użyciu komunikacji miejskiej, samochodem) muszą dotrzeć do wszystkich ośmiu stacji rajdu, na których wysłuchają historii o danym miejscu, wydarzeniu historycznym oraz o osobach w nim uczestniczących od rozstawionych w każdym punkcie Organizatorów.

 

2. Po wysłuchaniu historii związanej z każdym punktem rajdu, uczestnik będzie musiał wykonać zadanie (odpowiedzieć na pytania, sfotografować dany obiekt, znaleźć miejsce pamięci, rozwiązać zagadkę, itp).

 

3. Po wykonaniu zadania Organizator na każdej stacji rajdu, na wydrukowanej karcie rajdu w dowód wykonania zadania będzie przybijał pieczątkę każdemu uczestnikowi.

 

4. Zakończenie rajdu osiąga się w momencie dotarcia do wszystkich ośmiu stacji rajdu, wykonania wyznaczonych przez Organizatorów zadań oraz zebrania wszystkich pieczątek na karcie rajdu.

 

5. Organizator przewidział nagrody dla uczestników rajdu, którzy do dnia 20 listopada 2020 r. przygotują dowolną formę podsumowującą wrześniowy rajd, w którym wzięli udział.

 

6. Uczestnicy rajdu indywidualnie bądź zespołowo mogą przygotować prezentacje, opisać ciekawą historię powstańczą, o której usłyszeli w trakcie rajdu, wykonać album fotograficzny dokumentujący stacje rajdu, napisać utwór poetycki o szlaku powstańczym Batalionu „Zośka” i „Parasol” i ich żołnierzach, które w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. muszą przesłać na adres Rajdu rajdzoskaiparasol@gmail.com celem oceny jej przez Organizatorów rajdu.

 

7. Zakończenie rajdu wraz z jego podsumowaniem i wręczeniem nagród w obecności żyjących Powstańców Warszawskich nastąpi do 20 grudnia 2020 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w rajdzie.

 

Zarząd Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”

KWESTA ON-LINE