Facebook

Kontakty

Dane adresowe Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka”

 

Adres Komitetu:

00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6

Prosimy o kontakt na następujący adres mailowy:

sekretariat@batalionzoska.pl

 

KWESTA ON-LINE