Facebook

Pożytek publiczny

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114368 i został wpisany na listę organizacji pożytku publicznego.

 

Numer konta rachunku bankowego Komitetu: 58 1020 1097 0000 7102 0084 9976

KWESTA ON-LINE