Facebook

Relacja z obchodów 70-lecia utworzenia Batalionu „Zośka”

 

Dzień I – 8 października 2013 r.

- otwarte spotkanie w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2

- uroczyste otwarcie obchodów dokonane przez Tytusa Karlikowskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Tomasza Kucharskiego – Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Praga Południe, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płka Wiesława Kukuły – dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

- pokaz wideoklipu „Zosieńka” autorstwa Przemysława Głowacza

- pokaz filmów o komandosach

- pokaz sprzętu i wyposażenie Jednostki Wojskowej Komandosów oraz Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

- pokaz filmu o Grupie Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

- autografy od żyjących autorów „Pamiętników żołnierzy Batalionu AK Zośka”

 

Dzień II – 9 października 2013 r.

- przejazd kolumny pojazdów JW Komandosów i pojazdów historycznych trasą miejsc pamięci, związanych z Batalionem „Zośka” (załącznik – Wykaz miejsc, w których złożono kwiaty)

- Msza Święta w Katedrze Polowej ul. Długa 13/15 – msza św. celebrowana przez Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, przy udziale m. in. ks. Henryka Kietlińskiego – duszpasterza środowisk kombatanckich, w chórze soliści Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

- Apel Poległych na Pl. Krasińskich – prowadzony przez mjra Mariusza Jakubowskiego (załącznik – Tekst Apelu Poległych)

 

Dzień III – 10 października 2013 r.

- Uroczystości oficjalne obchodów 70. rocznicy utworzenia Batalionu AK „Zośka” oraz spotkanie pokoleń – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:

- w obchodach udział wzięli żołnierze Batalionu „Zośka”: Maria Downarowicz „Myszka”, Anna Jakubowska „Paulinka”, Tytus Karlikowski „Tytus”, Zenon Klimkowski „Mauli”, Henryk Kończykowski „Halicz”, Henryk Kowal „Henryk”, Stanisław Krupa „Nita”, Jan Maruszewski „Janusz”, Jakub Nowakowski „Tomek”, Witold Sikorski „Boruta”, Barbara Szurig-Werner „Basia”, Tadeusz Wiśniewski „Wilk”, Anna Wyganowska-Erikson „Ania”

- wystąpienia prof. Tytusa Karlikowskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, dra Jana Tarczyńskiego – dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Beaty Odorowicz – Wiceministra Obrony Narodowej, dra Jana Stanisława Ciechanowskiego – Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, płka Wiesława Kukuły – dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu

- odczytanie listów okolicznościowych (załącznik listy okolicznościowe: Prezydenta RP, Ministra Obrony Narodowej, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Dowódcy Sił Powietrznych)

- wystąpienia prof. Henryka Samsonowicza – przedstawiciela Rodzin „Zośkowych”, dra Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, prof. Jerzego Jurkiewicza – Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

- wręczenie przez dra Jana Stanisława Ciechanowskiego i prof. Tytusa Karlikowskiego odznaczeń Pro Patria i Pro Memoriał przyznanych przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (załącznik Lista odznaczonych osób i instytucji)

- wręczenie Medalu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego „ Ludziom i Ojczyźnie”, przyznanego poległym i zmarłym żołnierzom powstańczych służb sanitarnych Batalionu AK „Zośka” (załącznik – dyplom TLW)

- premiera filmu dokumentalnego p.t. „Batalion Zośka – okruchy historii” – w reżyserii Mariusza Malca

- wystąpienie Mariusza Olczaka – Archiwum Akt Nowych – „Środowisko Zośki w okresie powojennym”

- prezentacja płka Wiesława Kukuły – „Komandosi z Lublińca jako sukcesorzy „Zośkowych” tradycji”

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

- pokaz wideoklipu „Zosieńka” autorstwa Przemysława Głowacza

- wystawa pamiątek związanych z Batalionem „Zośka”

- promocja książek dotyczących Batalionu „Zośka” i jego żołnierzy

- pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego JW Komandosów z Lublińca

- pokaz sprzętu i wyposażenia historycznego Grupy Historycznej „Radosław”

- zabawy edukacyjne dla młodzieży

- prezentacja pojazdów wojskowych

- poczęstunek „grochówka wojskowa”

 

70-lecie powołania Batalionu Zośka. Krótka historia (plik pdf)

Foto-relacja z obchodów

 

Archiwum

Archiwum wiadomości dotyczących obchodów 70-lecia Batalionu

KWESTA ON-LINE