Facebook

Informacja o wynikach kwest

2023

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „ZOŚKA” i „PARASOL” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2023/3160/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2023 roku:

 

1 sierpnia – 16.446,70 zł.

 

1 listopada – 13.518,00 zł.

 

łącznie: – 29.964,70,-zł

 

słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery 70/100,-

 

Całkowity dochód z kwest przeznaczony został na realizację statutowych działań Społecznego Komitetu tj.:

 • pielęgnację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie,
 • wydanie folderu „Gęsiówka”,
 • organizację uroczystości rocznicowych.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w kweście.

 2022

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „ZOŚKA” i „PARASOL” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2022/3106/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2022 roku:

 

1 sierpnia –  17.220,10-zł.

 

1 listopada – 9.189,50-zł.

 

łącznie  26.409,60,-zł

 

słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięć 60/100,-

 

Całkowity dochód z kwest przeznaczony został na realizację statutowych działań Społecznego Komitetu tj.:

 • pielęgnację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL” na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie,
 • wydanie folderu „Tadeusz Zawadzki „Zośka” – Legenda Szarych Szeregów (1921-1943), autorka: Ewa Celińska-Pyśk

 

Serdecznie dziękujemy za udział w kweście.

 2021

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „ZOŚKA” i „PARASOL” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2021/1469/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2021 roku:

 

1 sierpnia – 11.458,- zł.

 

1 listopada – 8.729,- zł.

 

łącznie  20.187,- zł.

 

Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt siedem,-

 

Całkowity dochód z kwest przeznaczony został na realizację statutowych działań Społecznego Komitetu tj. remont Kwatery Batalionu AK „ZOŚKA” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w kweście.

 2020

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „ZOŚKA” i „PARASOL” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6, uprzejmie informuje o wynikach kwesty zarejestrowanej na portalu zbiórek publicznych pod nr 2020/1832/OR, która została przeprowadzona na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2020 roku:

 

1 sierpnia – 12.932,30 zł.

 Słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 30/100,-

 

Całkowity dochód z kwesty przeznaczony został na realizację statutowych działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, ich czynach oraz o historii Batalionów Armii Krajowej „ZOŚKA” i „PARASOL”, m.in. na:

• konserwację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w kweście.

 


2019

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6, uprzejmie informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2019/3126/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2019 roku:

 

1 sierpnia – 31.566,54 zł.

 

1 listopada – 20.161,19 zł.

 

Ogółem w 2019 roku zebrano  kwotę  51.727,73 zł.

 

Słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 73/100,-

 

Całkowity dochód uzyskany z tegorocznych kwest przeznaczony został na realizację statutowych działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, ich czynach oraz historii Batalionów Armii Krajowej „ZOŚKA” i „PARASOL”, m.in. na:

• organizację uroczystości sprowadzenia z Argentyny do Polski prochów Ryszarda Białousa – dowódcy Batalionu AK” ZOŚKA” pseudonim „Jerzy” oraz pochówek

w Kwaterze „brzozowych krzyży” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

w Warszawie,

• wydanie broszurek: „Akcja Arsenał”, „Ryszard Białous”, „Działalność Batalionów AK „ZOŚKA”, PARASOL” w konspiracji – szkic historyczny”

• pielęgnację zieleni , konserwację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL”,

• ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Eugeniusza Stasieckiego „Piotra Pomiana” – zastępcy dowódcy Batalionu „ZOŚKA”.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w kweście.

 


2018

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6, uprzejmie informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2018/3119/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2018 roku:

 

1 sierpnia – 20.996,40 zł.

 

1 listopada – 20.976,10 zł.

 

Ogółem w 2018 roku zebrano  kwotę  41.972,50 zł.

 

Słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 50/100,-

 

Całkowity dochód uzyskany z tegorocznych kwest przeznaczony zostanie na realizację statutowych działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, ich czynach oraz historii Batalionów Armii Krajowej „ZOŚKA” i „PARASOL”, m.in. na:

• wymianę brzozowych krzyży w Kwaterze Batalionu AK „ZOŚKA”,

• pielęgnację zieleni , konserwację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL”

• sfinansowanie filmu dokumentalnego w reżyserii Mariusza Malca, którego bohaterami będą:

- Krzysztof Kamil Baczyński,

- Andrzej Romocki „Morro”,

- Zofia Krasowska „Duża Zosia”

• organizację w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie w październiku br. uroczystej akademii z okazji 75-lecia powstania Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL”.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom za udział w kweście.

 


2017

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6, uprzejmie informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2017/3107/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2017 roku:

 

1 sierpnia – 21.410,45 zł.

 

1 listopada – 14.963,98 zł.

 

Ogółem: 36.374,43 zł.

Słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 43/100,-

 

Całkowity dochód uzyskany z kwest przeprowadzonych w 2017 roku przeznaczony został na realizację statutowych działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, ich czynach oraz historii Batalionów Armii Krajowej „ZOŚKA” i „PARASOL”, m.in. na:

• wydanie książki Włodzimierza Trojana pt. Kwatera Batalionu Armii Krajowej „ZOŚKA” Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie” (wydanie III rozszerzone i poprawione)

• pielęgnację zieleni , konserwację Kwater Batalionów AK „ZOŚKA” i „PARASOL”

• organizację wystawy poświęconej wyzwoleniu obozu „Gęsiówka”.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom za udział w kweście.

 

 


2016

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2016/2466/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2016 roku:

 

1 sierpnia – 20.348,36 zł.

 

1 listopada – 6.939,49 zł.

 

Łączny dochód: 27.287,85 zł.

 

Całkowity dochód uzyskany z kwest zostanie przeznaczony na:

 

 1. nagranie materiałów filmowych w postaci wywiadów z żołnierzami Batalionu „PARASOL” (notacje),
 2. organizację wystawy „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” przez Batalion „ZOŚKA” 5 sierpnia 1944 roku” zorganizowanej w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
 3. pielęgnację Kwater Batalionu AK „ZOŚKA” i „PARASOL”

 


2015

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że przeprowadził zbiórkę publiczną w dniu 1 sierpnia 2015 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Dochód wyniósł – 21. 780,40 zł.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że przeprowadził zbiórkę publiczną 30 października i 1 listopada 2015 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Dochód wyniósł – 20.422,00 zł.

 

Całkowity dochód z kwest przeprowadzonych w 2015 roku zostanie przeznaczony na:

 

 1. wydanie książki “Żołnierze Batalionu AK “ZOŚKA” represjonowani w latach 1944-1956″ autor Agnieszka Pietrzak,
 2. wykonanie repliki sztandaru Batalionu AK “ZOŚKA”,
 3. pielęgnacja Kwatery Batalionu AK “ZOŚKA”.

 


2014

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że działając na podstawie decyzji nr AO/971/201 wydanej 10 lipca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadził zbiórkę publiczną w dniach 1 sierpnia i 1 listopada 2014 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, przy Kwaterze poległych żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” .

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 35.204,30- zł.

słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery 30/100,-

w tym: 1 sierpnia 2014r. – 19.481,30 zł

1 listopada 2014r. – 15.723,00 zł

 

Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie na sfinansowanie działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach czynach i historii Batalionu, m.in.

 • Wydanie książki „Żołnierze Batalionu AK ZOŚKA represjonowani w latach 1944-1956”,
 • Wymianę brzozowych krzyży,
 • Pielęgnację zieleni na Kwaterze,
 • Organizację sesji historycznej “Batalion ZOŚKA – historia prawdziwa”, która odbyła się 14 października 2014 r w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie

co jest zgodne z celami statutowymi Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.

KWESTA ON-LINE