Facebook

Informacja o wynikach kwest

2017

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “ZOŚKA” uprzejmie informuje, że podczas kwesty na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie zorganizowanej 1 sierpnia 2017 r. i zarejestrowanej pod numerem 2017/3107/OR, zebraliśmy kwotę:

 

- 21.410,45 gr.

słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziesięć 45/100

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom biorącym udział w kweście.

 


2016

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje o wynikach kwest zarejestrowanych na portalu zbiórek publicznych pod nr 2016/2466/OR, które zostały przeprowadzone na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie w 2016 roku:

 

1 sierpnia – 20.348,36 zł.

 

1 listopada – 6.939,49 zł.

 

Łączny dochód: 27.287,85 zł.

 

Całkowity dochód uzyskany z kwest zostanie przeznaczony na:

 

  1. nagranie materiałów filmowych w postaci wywiadów z żołnierzami Batalionu „PARASOL” (notacje),
  2. organizację wystawy „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” przez Batalion „ZOŚKA” 5 sierpnia 1944 roku” zorganizowanej w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
  3. pielęgnację Kwater Batalionu AK „ZOŚKA” i „PARASOL”

 


2015

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że przeprowadził zbiórkę publiczną w dniu 1 sierpnia 2015 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Dochód wyniósł – 21. 780,40 zł.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że przeprowadził zbiórkę publiczną 30 października i 1 listopada 2015 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Dochód wyniósł – 20.422,00 zł.

 

Całkowity dochód z kwest przeprowadzonych w 2015 roku zostanie przeznaczony na:

 

  1. wydanie książki “Żołnierze Batalionu AK “ZOŚKA” represjonowani w latach 1944-1956″ autor Agnieszka Pietrzak,
  2. wykonanie repliki sztandaru Batalionu AK “ZOŚKA”,
  3. pielęgnacja Kwatery Batalionu AK “ZOŚKA”.

 


2014

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 6 informuje, że działając na podstawie decyzji nr AO/971/201 wydanej 10 lipca 2014 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadził zbiórkę publiczną w dniach 1 sierpnia i 1 listopada 2014 r. na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, przy Kwaterze poległych żołnierzy Batalionu „ZOŚKA” .

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 35.204,30- zł.

słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dwieście cztery 30/100,-

w tym: 1 sierpnia 2014r. – 19.481,30 zł

1 listopada 2014r. – 15.723,00 zł

 

Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie na sfinansowanie działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach czynach i historii Batalionu, m.in.

  • Wydanie książki „Żołnierze Batalionu AK ZOŚKA represjonowani w latach 1944-1956”,
  • Wymianę brzozowych krzyży,
  • Pielęgnację zieleni na Kwaterze,
  • Organizację sesji historycznej “Batalion ZOŚKA – historia prawdziwa”, która odbyła się 14 października 2014 r w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie

co jest zgodne z celami statutowymi Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „ZOŚKA”.