Facebook

Publikacje

Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” oferuje do sprzedaży następujące pozycje książkowe:

 

- Pamiętniki żołnierzy Baonu AK „ZOŚKA”, wyd. VII, 2012 r.,

- Żołnierze Batalionu Armii Krajowej “Zośka” represjonowani w latach 1944-1956, wyd. II, 2016

- Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, wyd. III, 2017 r.

- Likwidacja Franza Kutschery, 2024

- Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Legenda Szarych Szeregów (1921-1943), 2023

- Akcja pod Arsenałem, wyd. II, 2019

- Działalność Batalionów „Zośka” i „Parasol” w okresie konspiracji, 2019

- Ryszard Białous „Jerzy” (1914-1992) dowódca Batalionu „Zośka”, 2019

- Gęsiówka, wyd. II, 2023

- Akcja Czarnocin, 2018

- Akcja Wilanów, 2018

- Jan Bonawentura Romocki. Gdy zabraknie łez …, 2019

oraz płytę DVD z filmem:

- Batalion Zośka – okruchy historii, film dokumentalny, płyta DVD, 2013 r.

 

Przejdź do formularza zamówienia

 

Książka Pamiętniki żołnierzy Baonu AK „ZOŚKA” jest znacznie rozszerzoną i poprawioną wersją poprzednich wydań. Poprzednie wydania zawierały się w jednym tomie – obecne wydanie w twardej oprawie składa się z trzech tomów, zatytułowanych (od głównych miejsc walk Batalionu): „Wola”, „Starówka”, „Czerniaków”. Łącznie około 1000 stron tekstów, map, rycin i zdjęć.

 

W książce pojawiają się relacje publikowane już w poprzednich wydaniach, te które były zgłoszone w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku, a nie weszły do poprzednich wydań, a także wiele nowych, uzyskanych ze zbiorów prywatnych, Archiwum Akt Nowych, IPN. Zostały tak dobrane, aby uzupełnić tematy dotychczas najmniej reprezentowane. Dlatego powiększona została ilość relacji z ostatnich faz Powstania – walk Batalionu na Czerniakowie, kończących się przeprawą na prawy brzeg Wisły, ewakuacją na Mokotów i do Śródmieścia, aż do zakończenia walk. Są też relacje nie tylko z pierwszej linii, znalazło się więcej miejsca dla wspomnień łączniczek i sanitariuszek.

 

Dzięki nowoczesnej szacie graficznej znacznie poszerzono część ikonograficzną. Książka zawiera największy dotychczas publikowany zbiór zdjęć żołnierzy Batalionu biorących udział w Powstaniu, zdjęcia miejsc walk, mapy pokazujące szlak bojowy i niektóre akcje, zdjęcia miejsc pamięci i tablic powstałych po wojnie, mapę pokazującą losy żołnierzy po Powstaniu. Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław” zadbała o zdjęcia pokazujące jak mogli wyglądać żołnierze Batalionu w różnych okresach Powstania i jak wyglądały używana przez nich broń i wyposażenie. Badania historyczne i weryfikacja danych walczących, zarówno tych którzy polegli, jak i tych którzy przeżyli, pozwoliły na odtworzenie prawidłowego brzmienia niektórych dotychczas błędnie podawanych informacji, a w kilku przypadkach umożliwiły przywrócenie nazwiska tym, którzy do tej pory występowali jako „N.N.”.

 

Planowane jest osobne wydanie relacji żołnierzy Batalionu „Zośka” dotyczących okresu Konspiracji i ich losów po Powstaniu Warszawskim.

 

Recenzje:

- Ale Historia – Gazeta Wyborcza – 4 marca 2013

- Historia Uwazam Rze – kwiecień 2013

- portal historia.org.pl

- Tygodnik Powszechny – 2 czerwca 2013

- portal historyczny dzieje.pl

 

Cena książki (trzech tomów) wynosi 75 zł.

 

Żołnierze Batalionu AK “Zośka” represjonowani w latach 1944-1956 autorstwa dr Agnieszki Pietrzak

Agnieszka Pietrzak, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adiunkt w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Autorka książek “Żołnierze Batalionu Armii Krajowej “Zośka” represjonowani w latach 1944-1956” i „Główny Zarząd Informacji wobec „oflagowców” 1949-1956”. W swoich badaniach zajmuje  się organami bezpieczeństwa państwa w okresie powojennym do 1956 roku oraz powojennymi losami żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”.

 

Dlaczego warto sięgnąć po drugie, znacznie rozszerzone historycznie i ikonograficznie wydanie książki dr Agnieszki Pietrzak – Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944-56 ?

 

Ze słowa wstępnego, autorstwa dr Andrzeja Chmielarza:
Choć dzieje Batalionu Armii Krajowej „Zośka” przyciągały uwagę historyków od lat, jego historia nie jest zapisaną do końca kartą. To, że kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny ciągle nie znamy pełnego obrazu historii oddziału i jego żołnierzy jest skutkiem braku możliwości prowadzenia badań historycznych nad historią Armii Krajowej po roku 1945. Akcja deprecjonowania i zacierania pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego była prowadzona na wszystkich płaszczyznach, a aktywność środowisk żołnierzy AK znajdowała się pod czujnym okiem aparatu bezpieczeństwa. Książka Agnieszki Pietrzak przywraca pamięć o losach żołnierzy Batalionu „Zośka” po 1945 roku, nie pomijając spraw trudnych, takich jak tajni współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa rozpracowujący środowisko. Interesujące ustalenia w tym zakresie zostały przedstawione z należytą starannością i, co ważne, bez niedomówień. Cieszy naukowe podejście do problemu, wolne od nieuzasadnionych hipotez i oskarżeń, w którym znalazły się także informacje przemawiające na korzyść podejrzanych o współpracę. Intensywnemu rozpracowaniu poddano praktycznie wszystkich ustalonych członków batalionu, a także ich rodziny i znajomych. Towarzyszyły temu działania mające charakter zastraszania, wezwania na przesłuchania, tymczasowe zatrzymania, gromadzenie informacji obciążających, o sytuacji rodzinnej. W moim odczuciu z tej jakże nierównej konfrontacji żołnierze „Zośki” wyszli z tarczą.

 

Cena książki wynosi 60 zł.

 

Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej autorstwa Włodzimierza Trojana

Trzecie wydanie książki Włodzimierza Trojana p.t. „Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej”, opisującej kwaterę cmentarną żołnierzy Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera A-20).

 

W książce znajdziemy liczne zdjęcia, mapki cmentarza i kwatery, zawiera ponad 350 stron tekstu. Obecne wydanie zostało w pełni zaktualizowane.

 

Książka zawiera opis ogólny kwatery, historię jej powstawania i utrzymania, spis poszczególnych grobów wraz z ich szczegółowym opisem, dane osób wymienionych na Mogile Symbolicznej, przedstawienie tablic pamięci, które ukazują wszystkich żołnierzy Batalionu, którzy przeżyli wojnę oraz strukturę podziemnej organizacji harcerskiej.

 

W dalszej części zamieszczone są biografie wybranych dowódców i żołnierzy Batalionu, spis ważniejszych akcji bojowych, w których uczestniczyli żołnierze warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, zarys historii Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Całość zakończona zdjęciami żołnierzy i kwatery.

 

Autor, p. Włodzimierz Trojan, przeprowadził, przy pomocy historyków, badania i weryfikację walczących, zarówno tych którzy polegli, jak i tych którzy przeżyli, co pozwoliło na odtworzenie prawidłowego brzmienia niektórych dotychczas błędnie podawanych informacji, a w kliku przypadkach umożliwiły przywrócenie nazwiska tym, którzy do tej pory występowali jako „N.N.”.

 

Kwatera harcerskiego batalionu AK Zośka” jako niezwykle charakterystyczne miejsce na Wojskowych Powązkach nieustająco przyciąga tłumy odwiedzających.

 

Wydanie książki współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Cena książki wynosi 30 zł.

 

 

„Likwidacja Franza Kutschery”, autor: Rafał Brodacki, 2024

całościowe opracowanie akcji likwidacji kata Warszawy Franza Kutschery, wydane z okazji 80-lecia akcji; bardzo bogata ikonografia.

Cena książki 30,- zł.

 

 

„Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Legenda Szarych Szeregów (1921-1943)”, autor:  Ewa Celińska-Pyśk, 2023

Ewa Celińska-Pyśk przygotowała książkę o Tadeuszu Zawadzkim „Zośce”, legendzie Szarych Szeregów.

Książka zawiera wiele ciekawych zdjęć, nie publikowanych dotąd w jednym wydawnictwie.

Cena książki 25,- zł.

 

 

Akcja pod Arsenałem, wyd. II, 2019

„Zośka”, „Rudy”, „Alek” – te osoby w oczywisty sposób kojarzą się z Akcją pod Arsenałem. Zawdzięczają to niewątpliwie Aleksandrowi Kamińskiemu, który uwiecznił ich w książce „Kamienie na szaniec”, gdzie pokazał przyjaciół walczących o odbicie z rąk Niemców uwięzionego druha, zapewnił im nieśmiertelność, trwałą obecność w polskich sercach i polskiej pamięci.

 

Ideą wydawnictwa jest przypomnienie sylwetek wszystkich uczestników Akcji.

 

Dziś niestety nie ma wśród nas żadnego z uczestników Akcji, tym więk­szy na naszych barkach spoczywa obowiązek ukazania ich sylwetek i dba­łości o zachowanie pamięci o nich we wdzięcznych sercach Polaków.

 

O Bohaterach pamiętamy i będziemy pamiętać!

 

Tekst „Akcja pod Arsenałem” oraz biogramy przygotowali członkowie Sekcji Historycznej „Batalion Zośka” i Komisji Historycznej Społecznego Komi­tetu: Ewa Bartnikiewicz, Ewa Celińska-Spodar, Bartosz Iwasieczko, Małgorzata Jakubiak, Katarzyna Jurkowska, Magda Kalicy-Piórkowska, Marcin Majcz, Anna Orlik, dr Agnieszka Pietrzak, Marika Rohde, Remigiusz Stefani, Tomasz Zatwarnicki.

 

Graficzny przebieg akcji wpisany w plan Warszawy opracowali Tomasz Wojtera i Krzysztof Pęski.

 

Cena książki wynosi 25,- zł.

 

“Działalność Batalionów „Zośka” i „Parasol” w okresie konspiracji”, autor: Rafał Brodacki, 2019

Rafał Brodacki, historyk od dawna współpracujący z Komitetem przygotował obecnie kolejną pozycję książkową p. t. “Działalność Batalionów „Zośka” i „Parasol” w okresie konspiracji”.

Punktem wyjścia do tej pracy był referat R. Brodackiego wygłoszony podczas obchodów 75-lecia powstania Batalionów „Zośka” i „Parasol”.

Praca zawiera m. in. orde de bataille obu batalionów w okresie konspiracji i liczne zdjęcia.

Cena książki 25,- zł.

 

 

Ryszard Białous „Jerzy” (1914-1992) dowódca Batalionu „Zośka, autor: Ewa Celińska-Spodar, 2019

Ewa Celińska-Spodar przygotowała książkę o życiu Ryszarda Białousa „Jerzego”, dowódcy Batalionu „Zośka”.

Książka zawiera wiele informacji o Ryszardzie Białousie, w tym o jego przedwojennych losach a także o życiu na emigracji w dalekiej Patagonii.

Książka zawiera liczne zdjęcia, do tej pory niepublikowane, uzyskane m. in. ze zbiorów rodziny Białousów.

Cena książki 25,- zł.

 

 

Gęsiówka, autor: Rafał Brodacki, 2023

Nowe ujęcie zdobycia Gęsiówki (KL Warschau) – w dniu 5 sierpnia 1944 r. miała miejsce jedna z udanych potyczek, w wyniku której pododdziały Batalionu „Zośka”, przy użyciu czołgu, zdobyły obóz koncentracyjny „Gęsiówka”, uwalniając 348 więźniów-Żydów.

Cena książki 25,- zł.

 

 

“Akcja Czarnocin”, 2018

pozycja wyjątkowa, autorstwa żołnierzy Grup Szturmowych Witolda Bartnickiego „Kadłubka” i Józefa Saskiego „Katody”, którzy przygotowali tę pozycję w 1957 r. (pierwotnie została opublikowana jako artykuł w Wojskowym Przeglądzie Historycznym); szczególna wartość opracowania wynika z tego, że wykorzystano w niej materiały niemieckiego śledztw prowadzonego po akcji.

Cena książki 25,- zł.

 

 

Akcja Wilanów”, autor: Rafał Brodacki, 2018

Nowe spojrzenie na przygotowanie i przeprowadzenie Akcji Wilanów, która była pierwszą akcją bojową po sformowaniu Batalionu „Zośka”.

Cena książki 25,- zł.

 

 

“Jan Bonawentura Romocki. Gdy zabraknie łez …”, autor: Anna Roczkowska, 2019

Anna Roczkowska, przy współpracy Jana Leopolda, przygotowała książkę o twórczości i życiu Jana Romockiego  „Bonawentury”.

Książka zawiera 32 wiersze Jana Romockiego, w większości nigdzie publikowanych, a także liczne zdjęcia, które zobaczycie Państwo po raz pierwszy.

Cena książki 40,- zł.
(Pozycja chwilowo niedostępna).

 

Płyta DVD z filmem

Film dokumentalny p.t. „Batalion Zośka – okruchy historii” powstał w 2013 r. na zlecenie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

W filmie wykorzystano wywiady przeprowadzone wiosną i latem 2013 r. z żołnierzami Batalionu „Zośka”:

- Tytusem Karlikowskim „Wężem”

- Zenonem Klimkowskim „Maulim”

- Henrykiem Kończykowskim „Haliczem”

- Witoldem Sikorskim „Borutą”

 

Twórcami filmu są:

- scenariusz i reżyseria: Mariusz Malec

- operator obrazu: Tomasz Wójcik

- operator dźwięku: Wojciech Ślusarz

- montaż: Rafał Bryll

- muzyka: India Czajkowska

- producent wykonawczy: JP Star-Media

 

Cena płyty DVD z filmem wynosi 15 zł.

(Pozycja chwilowo niedostępna).

 

Dystrybutorem książek Komitetu jest Fundacja Jakobstaf.

KWESTA ON-LINE