Facebook

Darowizny

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt. 9) oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt. 1) darowizny przekazane na działalność statutową Społecznego Komitetu można odliczyć od podstawy opodatkowania w roku dokonania udokumentowanej wpłaty.

 

Kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w danym roku podatkowym:

- 6% dochodu – dla osób fizycznych

- 10% dochodu – dla osób prawnych

KWESTA ON-LINE