Facebook

Foto-relacja z obchodów 70-lecia utworzenia Batalionu „Zośka”

Foto-relacja z obchodów 70-lecia utworzenia Batalionu „Zośka”

Poczty sztandarowe JW w Lublincu i Środowiska Żołnierzy Baonu AK “Zośka”

Przemawia prof. Tytus Karlikowski – Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka”

Przemawia dr Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przemawia Maciej Klimczak – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Przemawia Beata Odorowicz – Wiceminister Obrony Narodowej

Przemawia płk Wiesław Kukuła – dowódca Jednostki Wojskowej w Lublińcu

Przemawia dr Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Przemawia prof. Henryk Samsonowicz – przedstawiciel Rodzin “Zośkowych”

Przemawia dr Jan Stanisław Ciechanowski – kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Przemawia prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Gen. Piotr Patalong – dowódca Wojsk Specjalnych wręcza prof. Tytusowi Karlikowskiemu okolicznościowy list

Prof. Tytus Karlikowski prezentuje Medal “Ludziom i Ojczyźnie” przyznany przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie poległym i zmarłym żołnierzom powstańczych służb sanitarnych Batalionu AK “Zośka”

Wręczenie Odznaki Pro Patria gen. Piotrowi Patalongowi

Wręczenie Odznaki Pro Patria płk Wiesławowi Kukule

Wręczenie Odznaki Pro Memoria Szczepowi 413 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego “Morro”

Wręczenie Odznaki Pro Memoria Jackowi Bartnickiemu – Sekretarzowi Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka”

Wręczenie Odznaki Pro Memoria ppłk Romanowi Bednarskiemu

Wręczenie Odznaki Pro Memoria Annie Wyganowskiej-Ericsson

Wręczenie Odznaki Pro Memoria Tomaszowi Karasińskiemu – Przewodniczącemu Grupy Historycznej “Zgrupowanie Radosław”

Wręczenie Odznaki Pro Memoria mjr Markowi Ziółkowskiemu

Wpisy do Księgi Pamiątkowej Obchodów

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Zdjęcia Rodziny “Zośkowej” – uczestników obchodów 70-lecia

Wystawa dotycząca Batalionu “Zośka” zorganizowana w holu Centralnej Biblioteki Wojskowej

Pokaz sprzętu i wyposażenia historycznego i wojskowego zorganizowana przez JW Komandosów z Lublińca i Grupę Historyczną “Zgrupowanie Radosław”

KWESTA ON-LINE