Facebook

101 rocznica urodzin Eugeniusza Koechera „Kołczana”

Eugeniusz Koecher urodził się 10 listopada 1920 roku w Warszawie, rodzicami jego byli Jerzy i Anna. Przed wybuchem II wojny światowej był przybocznym 42 Warszawskiej Lotniczej Drużyny Harcerzy im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, która działała przy Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana.

 

W konspiracji działał w Szarych Szeregach. Z uczniów Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana oraz robotników pracujących w Zakładach „Bruhnwerke” zorganizował drużynę harcerską, z którą wszedł w skład utworzonych jesienią 1942 roku Warszawskich Grup Szturmowych. Będąc drużynowym 3 drużyny „Sad 300” w hufcu „Sad” („Południe” – „Pd”) brał udział w wielu akcjach Małego Sabotażu „Wawer”. Uczestniczył też w wielu akcjach bojowych min.:

1) Akcja „Bracka”, opróżnianie mieszkania przy ul. Brackiej 23 ze znajdujących się tam materiałów konspiracyjnych (2 lutego 1943 r.)

2) Akcja „Meksyk II – Akcja pod Arsenałem (sekcja sten II), odbicie Janka Bytnara „Rudego” oraz pozostałych więźniów wiezionych z al. Szucha na Pawiak (26 marca 1943 r.)

3) Akcja „Celestynów”, odbicie 49 więźniów przewożonych z Majdanka do Oświęcimia (19/20 maja 1943 r.)

4) Akcja „Sieczychy”, likwidacja strażnicy granicznej (20 sierpnia 1943 r., dowódca jednej z grup atakujących)

5) Akcja „Wilanów”, atak na posterunek żandarmerii niemieckiej i policji granatowej na szosie powsińskiej (26/27 września 1943 r.)

6) Akcja „Tłuszcz-Urle”, wykolejenie i ostrzelanie pociągu pośpiesznego; (27/28 kwietnia 1944 r.)

 

Po utworzeniu we wrześniu 1943 roku Batalionu „Zośka” został mianowany dowódcą II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy”. Ukończył turnus Szkoły Rezerwy Piechoty „Agricola”, uczestniczył w kursie instruktorskim „Szkoła za Lasem” oraz w szkoleniu wojskowym w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem.

 

W Powstaniu Warszawskim razem ze swoim plutonem walczył na Woli. Uczestniczył m.in. w: zdobyciu przy ul. Okopowej czołgu „Panther” oraz w ataku na „Gęsiówkę”. Brał również udział w wzięciu do niewoli zastępcy dowódcy obozu przy u. Gęsiej.

 

Zginął 8 sierpnia 1944 roku w pobliżu ul. Młynarskiej, podczas obrony Cmentarza Ewangelickiego.

 

Nie odnaleziono ciała „Kołczana”, jego nazwisko znalazło się na Barykadzie na kwaterze batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

 

 

Bibliografia:

 

1) Trojan Włodzimierz, Kwatera Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, Warszawa 2011 (wyd. II), str. 216-217

 

2) Akcja pod Arsenałem, wyd. II, 2019, str. 45-46

 

strony internetowe:

http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/

http://www.batalionzoska.pl/batalion/historia/wojna/

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/eugeniusz-koecher,21700.html

 

Zobacz także:

Wspomnienia o Eugeniuszu Koecher „Kołczanie”

KWESTA ON-LINE