Facebook

Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu

W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyło Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu.

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

- integrację Komitetu i Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”, w tym zawarcie Porozumienia o przekazaniu Komitetowi tradycji Środowiska i części jego zadań

- wydanie „Pamiętników żołnierzy Baonu Zośka”

- zakończenie remontu kwatery Batalionu na Powązkach Wojskowych

 

W czasie spotkania przyjęto założenia prac Komitetu na okres kwiecień 2013 – kwiecień 2014, udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu.

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w najbliższym roku przyjęto:

- integrację Komitetu i Środowiska b. Żołnierzy Batalionu „Zośka”,

- organizację uroczystości 70-lecia utworzenia Batalionu „Zośka”

KWESTA ON-LINE