Facebook

Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu

W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- sesję historyczną p.t. „Batalion Zośka – historia prawdziwa”

- integrację Komitetu i Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”

- współpracę Komitetu z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu i Hufcem ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów

- zakończenie remontu w kwaterze Batalionu na Powązkach Wojskowych

- organizację Apelu pod Arsenałem

- wydanie filmu dokumentalnego p.t. „Batalion Zośka – okruchy historii” – reż. Mariusz Malec

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności w całej kadencji 2012-2015 oraz sprawozdanie finansowe za okres 2014-2015 i kadencję 2012-2015.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie maj 2014 r. – maj 2015 r.

 

Dokonano zmiany Statutu Komitetu poprzez wprowadzenie funkcji Honorowego Przewodniczącego. Funkcje tę powierzono prof. dr hab. Tytusowi Karlikowskiemu.

 

Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2018

 

Wybrano Zarząd w składzie: Jacek Bartnicki, Anna Roczkowska, Tomasz Karasiński, Grażyna Krysiak, Wiesław Paluszyński, Piotr Sikorski, Stanisław Wyganowski.

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Dudziec, Witold Kon, Maria Wałęza.

 

Zgromadzenie Komitetu przyjęło założenia prac Komitetu na kadencję 2015 – 2018.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnej kadencji przyjęto:

 

- współorganizację obchodów 50-lecia nadania Hufcowi ZHP Warszawa Mokotów imienia Szarych Szeregów

- zacieśnienie relacji z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu

- nową formułę współpracy z młodzieżą, szkolną, harcerską i akademicką

- nowe inicjatywy wydawnicze zarówno książkowe jak i filmowe

- działalność informacyjno-edukacyjną, w tym prowadzenie strony www oraz facebooka

 

***

 

W dniu 29 czerwca 2015 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zarządu Komitetu.

 

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 

- Piotr Sikorski – Przewodniczący

- Stanisław Wyganowski – Wiceprzewodniczący

- Wiesław Paluszyński – Wiceprzewodniczący

- Jacek Bartnicki – Sekretarz

- Grażyna Krysiak – Skarbnik

- Tomasz Karasiński – członek

- Anna Roczkowska – członek

KWESTA ON-LINE