Facebook

Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu

W dniu 29 maja 2014 r. odbyło Zwyczajne Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

- uroczyste obchody 70-lecia powstania Batalionu „Zośka”

- integrację Komitetu i Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”

- współpracę Komitetu z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu

- zakończenie wymiany tablic nagrobnych w kwaterze Batalionu na Powązkach Wojskowych

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie kwiecień 2013 r. – maj 2014 r., przyjęto założenia prac Komitetu na okres maj 2014 – maj 2015.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w najbliższym roku przyjęto:

- organizację Sesji historycznej w październiku 2014 r.

- wymianę krzyży brzozowych w kwaterze Batalionu na Powązkach Wojskowych

- udział w uroczystościach 70-lecia Powstania Warszawskiego

- nowe inicjatywy wydawnicze

KWESTA ON-LINE