Facebook

Zmarł Zbigniew Biliński – „Bill” (1923 – 2013)

Z przykrością informujemy, że w dniu 14 stycznia 2013 r. zmarł w Gdyni Zbigniew Biliński „Bill” – urodzony w dniu 30 stycznia 1923 r. w Warszawie, od 1942 r. w Szarych Szeregach, w Batalionie „Zośka” od początku jego istnienia; w konspiracji brał udział w akcji „Tryńcza”, w Powstaniu Warszawskim żołnierz 2 kompanii „Rudy” pluton „Sad”, przeszedł cały szlak bojowy Batalionu, po powstaniu wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.

 

Zakończył Powstanie w stopniu sierżanta, odznaczony 2 razy Krzyżem Walecznych.

 

Po wojnie wykonywał zawód mgra inż. mechanika, mieszkał w Gdyni.

KWESTA ON-LINE