Facebook

Zgromadzenie Komitetu

 

W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- integrację Komitetu i Środowiska Żołnierzy Batalionu „Zośka”

- współpracę Komitetu z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, w tym przekazanie jednostce w depozyt dotychczasowy sztandar Środowiska Batalionu „Zośka”

- organizację Apelu pod Arsenałem

- zakończenie kolejnego remontu kwatery Batalionu na Powązkach Wojskowych

- wydanie Spacerownika p.t. „Szlakiem bojowym Batalionu „Zośka” oraz książki Agnieszki Pietrzak p.t. „Żołnierze Batalionu Zośka represjonowani w latach 1944-1956”

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres 2015-2016 oraz sprawozdanie finansowe za okres 2015-2016.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie czerwiec 2015 r. – maj 2016 r.

 

W związku z inicjatywą Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol” podjęto uchwałę wyrażającą wolę integracji Komitetu i Środowiska Batalionu „Parasol”.

 

W związku z powyższym dokonano zmiany Statutu Komitetu.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres czerwiec 2016 – maj 2017.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- integrację Komitetu i Środowiska Batalionu „Parasol”

- nadanie odpowiedniej rangi obchodom wyzwolenia obozu „Gęsiówka”

- organizację wystawy o wyzwoleniu obozu „Gęsiówka”

- współorganizację obchodów 50-lecia nadania Hufcowi ZHP Warszawa Mokotów imienia Szarych Szeregów

KWESTA ON-LINE