Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- kolejną część remontu kwatery Batalionu „Zośka”

- organizację uroczystości rocznicy Akcji Wilanów, Akcji pod Arsenałem, zdobycia Gęsiówki oraz Akcji Kutschera

- działania popularyzatorskie i wydawnicze

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres wrzesień 2021 – sierpień 2022 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres od września 2022 do sierpnia 2023.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- obchody 80-lecia powołania Batalionu „Zośka” i Batalionu „Parasol”

- pracę nad pozyskiwaniem funduszy na bieżącą działalność Komitetu

KWESTA ON-LINE