Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2021 r. w gościnnych progach Centrum Kultury „Wilanów” odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- generalny remont kwatery „Parasola”

- odbudowę Barykady na kwaterze „Zośki”

- wymianę wszystkich krzyży na kwaterze Batalionu „Zośka”

- organizację uroczystości rocznicy Akcji Wilanów, zdobycia Gęsiówki oraz Akcji Specjalnej „Kutschera”

- działania popularyzatorskie, w tym m. in. jak Rajd Szlakiem Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” w Powstaniu Warszawskim (26 września 2020 r.), Rajd Szlakiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (18 września 2021 r.) czy wystawiennictwo („Heroizm i poświęcenie – kobiety Batalionu „Zośka” – wystawa czynna w okresie 31 lipca – 30 sierpnia 2021 r. i “Nie tylko Baczyński – jedyne takie pokolenie” – wystawa czynna od 2 sierpnia do 4 października 2021 r.), gdzie Komitet był współorganizatorem (z innymi instytucjami i organizacjami)

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres wrzesień 2020 – sierpień 2021 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w roku 2020.

 

Dokonano wyboru władz Komitetu.

 

W skład Zarządu wybrano: Grażynę Krysiak, Annę Roczkowską, Jacka Bartnickiego, Wiesława Paluszyńskiego, Piotra Sikorskiego, Remigiusza Stefani i Stanisława Wyganowskiego.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Nowaka, Marię Wałęza i Michała Michałowskiego.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na kadencję 2021 – 2024.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- kolejną fazę remontu kwatery Batalionu „Zośka”

 

- obchody 80-lecia Oddziału Specjalnego „Jerzy”

 

- doprowadzenia do powstania monografii kwatery Batalionu „Parasol”

 

KWESTA ON-LINE