Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

Na początku uroczyście wręczono Robertowi Wożniakowi – Dyrektorowi Centrum Kultury Wilanów Medal „Pro Patria” przyznany na wniosek Komitetu, przez Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- obchody 75-lecia powstania Batalionów „wystawę „Zośka” i „Parasol”

- sprowadzenie do Polski i pochówek prochów Ryszarda Białousa „Jerzego”

- organizację uroczystości rocznicy Akcji Wilanów, Akcji pod Arsenałem, zdobycia Gęsiówki oraz Akcji Kutschera

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres wrzesień 2018 – sierpień 2019 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie wrzesień 2018 – sierpień 2019.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres wrzesień 2019 – sierpień 2020.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- remont barykady na kwaterze „Zośki” i kwatery Batalionu „Parasol”

- pracę nad stworzeniem nowej, szerokiej formuły pozyskiwania funduszy dla Komitetu

- nowe miejsca pamięci (tablice) związane z Batalionami „Zośka” i „Parasol”

 

KWESTA ON-LINE