Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- obchody 75-lecia powstania Batalionów „wystawę „Zośka” i „Parasol”

- organizację uroczystości rocznicy Akcji Wilanów, Akcji pod Arsenałem, Akcji Czarnocin, zdobycia Gęsiówki oraz Akcji Kutschera i Akcji Koppe

- wymianę wszystkich krzyży na kwaterze Batalionu „Zośka”

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres czerwiec 2017 – wrzesień 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie czerwiec 2017 r. – wrzesień 2018 r.

 

Dokonano wyboru władz Komitetu.

 

W skład Zarządu wybrano: Grażynę Krysiak, Annę Roczkowską, Jacka Bartnickiego, Wiesława Paluszyńskiego, Włodzimierza Panaka, Piotra Sikorskiego i Stanisława Wyganowskiego.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Nowaka, Witolda Kona i Marię Wałęza.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na kadencję 2018 – 2021.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- obchody 75-lecia Batalionu „Zośka” i Batalionu „Parasol”

 

- kontynuację prac nad Nagrodą Batalionów „Zośka” i „Parasol”

 

 

Zarząd Komitetu na posiedzeniu w dniu 15 października 2018 r. ukonstytuował się w następujący sposób:

 

- Piotr Sikorski – Przewodniczący

 

- Stanisław Wyganowski – Wiceprzewodniczący

 

- Wiesław Paluszyński – Wiceprzewodniczący

 

- Jacek Bartnicki – Sekretarz

 

- Grażyna Krysiak – Skarbnik

 

- Anna Roczkowska – członek

 

- Włodzimierz Panak – członek

 

 

KWESTA ON-LINE