Facebook

Zgromadzenie Komitetu

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- wystawę „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gęsiówka przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 roku”

- organizację uroczystości rocznicy Akcji pod Arsenałem, zdobycia Gęsiówki i Akcji Wilanów

- integrację ze Środowiskiem Żołnierzy Batalionu „Parasol”

- wspieranie nowych struktur Komitetu (Sekcja Historyczna Batalion „Zośka”, Sekcja Historyczna Batalion „Parasol”, Komisja d/s Pozyskiwania Funduszy)

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres czerwiec 2016 – maj 2017 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie czerwiec 2016 r. – maj 2017 r.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres czerwiec 2017 – maj 2018.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- obchody 75-lecia Batalionu „Zośka”

 

- uroczyste obchody 75-lecia Akcji pod Arsenałem, zdobycia Gęsiówki i Akcji Wilanów

 

- nagrodę Batalionu „Zośka”

 

- remont kwatery „Zośki” w 2018 r.

 

- integrację Komitetu i Środowiska Batalionu „Parasol”

 

- uczestnictwo w obchodach 50-lecia nadania Hufcowi ZHP Warszawa Mokotów imienia Szarych Szeregów

KWESTA ON-LINE