Facebook

Zgomadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2020 r. w gościnnych murach Centrum Kultury Wilanów odbyło się Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- wystawy dotyczące Batalionu „Zośka”, które miały miejsce w 2020 r.

- organizację uroczystości rocznicy Akcji Wilanów, zdobycia Gęsiówki oraz Akcji Kutschera

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres wrzesień 2019 – sierpień 2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres wrzesień 2020 – sierpień 2021.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- remont barykady na kwaterze „Zośki” i kwatery Batalionu „Parasol”

- nowe miejsca pamięci (tablice) związane z Batalionami „Zośka” i „Parasol”

KWESTA ON-LINE