Facebook

Zebranie Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol” – integracja

 

W dniu 5 lipca 2016 r. odbyło się zebranie Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol”.

 

Zebrani podjęli uchwałę o zakończeniu działalności Środowiska i potwierdzili wolę pełnej integracji ze Społecznym Komitetem.

 

W związku z powyższą uchwałą, Środowisko Batalionu „Parasol” i Społeczny Komitet zawarły Porozumienie, na mocy którego:

 

- Środowisko powierzyło Komitetowi organizację imprez rocznicowych (Akcja Koppe we współpracy z Miastem Kraków, Akcji Kutschera – we współpracy z m. st. Warszawa, Pałacyk Michla – we współpracy z Urzędem m. st. Warszawa Dzielnica Wola i wszelkie inne związane z działaniami Oddziału „Agat”, „Pegaz” Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej i Batalionu „Parasol”) i reprezentowanie interesów Środowiska wobec wszelkich władz rządowych, samorządowych, instytucji, organizacji kombatanckich, pozarządowych i wszelkich innych podmiotów

 

- Środowisko przekazało Komitetowi prawo do wyłącznego:

 

- reprezentowania członków środowiska żołnierzy Batalionu

- posługiwania się tradycjami i historią Batalionu

- chronienia spuścizny Batalionu

- prowadzenia archiwum, w tym archiwum Środowiska

- występowania w imieniu Batalionu w kwestiach opisywania i interpretowania jego historii

- wydawania i/lub autoryzowania publikacji zawierających wspomnienia żołnierzy Batalionu i innych dotyczących Batalionu, jego akcji, żołnierzy, zarówno w okresie wojny jak i okresie powojennym

- wykorzystywania znaku pamiątkowego Batalionu i jego używania jako logo Komitetu, w tym na papierze firmowym, podczas kwest prowadzonych w kwaterze Batalionu, wydawnictwach Komitetu, stronie internetowej Komitetu itp. oraz ścigania przejawów nieobyczajnego i/lub komercyjnego wykorzystywania znaku

 

- Środowisko przekazało Komitetowi sztandar Środowiska oraz opiekę nad Kwaterą Batalionu – kwatera A-24 Cmentarza Wojskowego na Powązkach (w części dotyczącej kwatery Batalionu).

KWESTA ON-LINE