Facebook

Zaproszenie na uroczystości ponownego odsłonięcia tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi „Wróblowi”

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Starówka” mają zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystości ponownego odsłonięcia tablicy poświęconej Jerzemu Horczakowi „Wróblowi” – żołnierzowi Oddziału Specjalnego „Jerzy” Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, harcerzowi Warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów – uroczystości odbędą się w dniu 12 maja 2018 r. o godz. 11 w Warszawie przy ul. Różanej 36.

KWESTA ON-LINE