Facebook

Zapowiedź odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Huberta Lenka ps. „Hubert”

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” planuje dokonać w dniu 7 maja br. przy ul. Długiej 27 w Warszawie oficjalnego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Huberta Lenka ps. „Hubert”, harcerza Szarych Szeregów, uczestnika akcji „Pod Arsenałem”.

 

Aresztowany w trakcie odwrotu po tej akcji, więzień Pawiaka, przeszedł ciężkie, brutalne śledztwo w siedzibie Gestapo w al. Szucha. Podczas przesłuchania nie wydał nikogo. Rozstrzelany w pierwszej egzekucji w ruinach Getta w dniu 07.05.1943 r. przy ul. Dzielnej. Miejsce pochówku nieznane.

 

Nie załamać się w śledztwie Gestapo to najwyższy wymiar bohaterstwa tamtych czasów!

 

Cześć Jego pamięci!

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” wyraża gorące podziękowanie Fundacji PGE za wsparcie finansowe, które umożliwiło nam wykonanie i zawieszenie tej tablicy.

 

KWESTA ON-LINE