Facebook

Z żałobnej karty

Zygmunt Januszewski – „Monter” (1922 – 2014)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 9 maja 2014 r. zmarł w Warszawie Zygmunt Januszewski „Monter” – urodzony w dniu 25 października 1922 r. od 1942 r. w Szarych Szeregach – hufiec-pluton „Wola” 2 drużyna (WL-200), w Batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – 2 kompania III pluton „Ryszard”, od 6 czerwca 1944 r. w rezerwie

 

Po wojnie wykonywał zawód fotoreportera, mieszkał w Warszawie.

 

 

Witold Ocepski (1924-2014)

 

Dotarła do nas wiadomość o śmierci Witolda Ocepskiego, który zmarł w dniu 11 lutego 2014 r. w Paryżu. Witold Ocepski – „Downar”, urodził się w dniu 26 czerwca 1924 r. w Warszawie. W konspiracji był żołnierzem 11 batalionu pancernego AK, w „Zośce” od dnia 2 sierpnia 1944 r. z przydziałem do Plutonu Pancernego (ładowniczy II-iej pantery), z którym przeszedł cały szlak bojowy – Wola, Stare Miasto Czerniaków, odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

Po wojnie na emigracji, był przedsiębiorcą, mieszkał w Paryżu.

KWESTA ON-LINE