Facebook

Z żałobnej karty

Tadeusz Wiśniewski – „Wilk” (1924 – 2015)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 16 października 2015 r. zmarł w Warszawie Tadeusz Wiśniewski „Wilk” – urodzony w dniu 4 stycznia 1924 r. w Warszawie, syn Józefa i Marii z domu Bogdanowicz.

 

Od 1934 r. harcerz, działalność harcerską i instruktorską kontynuował podczas okupacji, od 1941 r. w Szarych Szeregach – hufiec-pluton „Południe – 27 grudnia 1942 r. mianowany podharcmistrzem, w latach 1942-43 członek Komendy Zawiszy.

 

W grudniu 1942 r. ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty.

 

W Batalionie „Zośka” od stycznia 1944 r. – 2 kompania „Rudy” II pluton „Alek”.

 

Uczestnik Akcji T-U „Tłuszcz – Urle” i Bazy („Par. II”) w czerwcu i lipcu 1944 r.

 

W powstaniu Warszawskim: żołnierz 1-ej drużyny plutonu „Alek” kompanii „Rudy”, walczy na Woli i Starym Mieście, ranny dwukrotnie, przeszedł kanałami do Śródmieścia, gdzie leczył się z ran.

 

Od stycznia do września 1945 r. uczestniczył w Drugiej konspiracji.

 

Po wojnie ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej a w 1975 r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych, pracował w jednostkach budownictwa przemysłowego, zajmował się pracą naukowo-dydaktyczną.

 

Od 1944 r. harcmistrz, przez wiele lat po wojnie aktywnie działał w ZHP.

 

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Przez wiele lat aktywny działacz Środowiska Żołnierzy Baonu Zośka” (m. in. w latach 1966-1970 przewodniczący Komisji d/s Współpracy z Młodzieżą), członek społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka”.

KWESTA ON-LINE