Facebook

Z żałobnej karty

Maria Wiśniewska (1929-2024) „Malina”, „Pucia”

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024 r. zmarła Maria Wiśniewska „Malina”.

 

Maria Wiśniewska „Malina” urodziła się w Krakowie w dniu 1 listopada 1929 r., córka Stefana (powstańca wielkopolskiego) i Salomei z domu Lewandowskiej.

 

Uczyła się w Żeńskim Gimnazjum i Liceum Janiny Popielewskiej i Janiny Roszkowskiej, gdzie od 1942 r. była harcerką w Hufcach Polskich.

 

Brała udział w działaniach Grup Wykonawczych przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów.

 

W końcu kwietnia 1944 r. w Oddziale „Pegaz” Kedywu Komendy Głównej AK, a od chwili powstania Batalionu „Parasol” w jego składzie (łączniczka zastępcy d-cy III. plut. 3 kompanii).

 

W Powstaniu początkowo znalazła się w Śródmieściu – w okolicach pl. Powstańców, od 5 sierpnia walczyła na Woli z “Parasolem” (łączniczka w III. plutonie 3 kompanii), następnie na Starym Mieście, ponownie w Śródmieściu i na Czerniakowie, gdzie pozostawała do 6 września, potem w Śródmieściu Południowym.

 

Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, przeszła przez obóz w Pruszkowie.

 

Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę, studiowała w Akademii Nauk Politycznych i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa.

 

W roku 1954 ukończyła studia z tytułem magistra. W roku 1986 uzyskała tytuł doktora historii, broniąc w Instytucie Historii PAN, pracy o Szarych Szeregach.

 

Pracowała m.in. w Polskim Radiu “Warszawska Fala”, w “Magazynie z Kraju i ze Świata”, w latach 1956-1979 w Telewizji Polskiej – w redakcji dziecięco-młodzieżowej i szkolnej.

 

W 1979 r. przeszła na emeryturę, z tym że później w latach 1991-1994 powróciła do pracy w Urzędzie d/s Kombatantów.

 

Od 1999 działaczka Towarzystwa Miłośników Historii, koordynatorka Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

 

Autorka m.in. książek: “Harcerz, żołnierz, obywatel”, “Szpitale powstańczej Warszawy”, “Magik i Lalka”.

 

Zaangażowana w prace Środowiska Żołnierzy Batalionu AK „Parasol”.

Pogrzeb zaplanowany został na 17 stycznia o godz. 13.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi złożenie prochów w grobie rodzinnym.

KWESTA ON-LINE