Facebook

Z żałobnej karty

Anna Jakubowska „Paulinka” (1927-2022)

 

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 13 lipca 2022 r. zmarła Anna Jakubowska „Paulinka”.

 

Urodziła się w dniu 26 maja 1927 r. w Warszawie, w rodzinie Witolda i Haliny z domu Natanson.

 

W początku 1942 r. wprowadzona do organizacji „Pet” (Organizacji „Przyszłość”).

 

Jesienią 1942 r., wraz z całym „Petem” weszła w skład Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

 

Początkowo była łączniczką Jana Kopałki „Antka z Woli” – dowódcy Hufca „Wola”, po utworzeniu Batalionu „Zośka” (wrzesień 1943 r.) dowódcy II plutonu w 1 kompanii, przeszła również szkolenie sanitarne.

 

Po akcjach bojowych pełniła dyżury przy rannych, w czerwcu 1944 r. uczestniczy w Bazie Leśnej („Par. I”) w Puszczy Białej.

 

W Powstaniu Warszawskim sanitariuszka III plutonu 1 kompanii „Maciek” – ranna na Woli, na Starym Mieście pełniła służbę jako sanitariuszka szpitala batalionu, mieszczącego się przy ul. Miodowej 23/Długiej 21. Od 5 września uczestniczy w walkach na Czerniakowie, po upadku Czerniakowa zatrzymana przez Niemców, potem przebywała w obozie w Pruszkowie, następnie uciekła z transportu.

 

Po wojnie podjęła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

13 stycznia 1949 r. aresztowana przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, po czym bezpodstawnie skazana – pod zarzutem z art. 86 KKWP – na 8 lat więzienia. W więzieniu przebywała do 21 maja 1954 r., zrehabilitowana w 1957 r.

 

Pracowała w Spółdzielni Pracy „Astra”, przez wiele lat była redaktorką w wydawnictwach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Zaangażowana w NSZZ „Solidarność”, pracowała przy wyborach 1989 r., od lat 90-tych działała w Fundacji Filmowej Armii Krajowej, będącej producentem licznych filmów dokumentalnych.

 

Od początku istnienia Społecznego Komitetu (1988 r.) aktywnie działała w Komitecie, w tym w latach 1999-2006 była członkiem Zarządu Komitetu.

 

Autorka (wraz z Patrycją Brukalską) książki wspomnieniowej p. t. „Szkło pod powieką”.

 

Odznaczona m. in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wchodziła w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski oraz w skład Kapituły Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

 

W czerwcu 2018 r. otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy.

 

Pogrzeb Anny Jakubowskiej “Paulinki” odbędzie się w dniu 6 sierpnia o godz. 13 – Powązki Wojskowe, msza w Domu Pogrzebowym.

 

KWESTA ON-LINE