Facebook

Z żałobnej karty

Witold Kon (1948-2021)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 stycznia 2021 r. zmarł Witold Kon.

 

Harcmistrz Witold Kon wiele lat był związany z harcerstwem: przez wiele lat instruktor harcerski, drużynowy i komendant Szczepu 169 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”, potem w Komendzie Hufca ZHP Warszawa – Mokotów im. Szarych Szeregów, w tym komendant Szkoły Instruktorskiej „Agrikola”.

 

Człowiek kultury, człowiek filmu, od lat zajmujący się filmem nieprofesjonalnym, twórca licznych festiwali i imprez filmowych, w tym Festiwalu GRAND OFF.

 

Od wielu lat aktywny uczestnik prac Społecznego Komitetu, od 2015 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu.

 

Pogrzeb Witolda Kona odbędzie się w piątek 29 stycznia 2021 r. o godzinie 15:00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa), w kwaterze W IX 8 rząd 4, grób 1.

 

KWESTA ON-LINE