Facebook

Z żałobnej karty

Henryk Kowal – „Henryk” (1923 – 2014)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 21 grudnia 2014 r. zmarł w Warszawie Henryk Kowal – „Henryk” – urodzony w dniu 1 stycznia 1923 r., syn Wiktora i Marianny z domu Jaska.

 

Od kwietnia 1942 r. w Szarych Szeregach, w Batalionie „Zośka” od samego początku – początkowo w 3 plutonie 1 kompanii „Felek”, po reorganizacji w plutonie „Felek” kompanii „Maciek”

 

W powstaniu ciężko ranny w dniu 2 sierpnia, przebywał kolejno w szpitalach Karola i Marii a potem Wolskim, ewakuowany z Warszawy około 15 września.

 

Po wojnie wykonywał zawód inżyniera mechanika, mieszkał w Warszawie.

 

Przez wiele lat aktywnie działał w Środowisku Żołnierzy Batalionu „Zośka” pełniąc funkcję skarbnika. Od wielu lat działał również w Społecznym Komitecie Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Pogrzeb Henryka Kowala odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r.: o godz. 11.30 Msza Święta w kościele św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76, a uroczystości pogrzebowe ok. godz. 12.30 w katolickiej części Cmentarza Prawosławnego przy ul. Wolskiej 138/140.

KWESTA ON-LINE