Facebook

Z żałobnej karty

Wiktor Humięcki – „Kordian” (1928 – 2020)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11 marca 2020 r. zmarł Wiktor Humięcki – „Kordian” – urodzony w dniu 23 października 1928 r. w Piotrkowie Trybunalskim, syn Zygmunta i Ireny z domu Kałuskiej.

 

Harcerz Szarych Szeregów, od 1944 r. w Oddziale do Zadań Specjalnych Kedywu KG AK „Pegaz”, w IV plutonie, brał udział m. in. w zabezpieczeniu punktu sanitarnego po Akcji „Stamm”.

 

W Batalionie „Parasol” z przydziałem do IV plutonu 1 kompanii.

 

Uczestnik walk na Woli i Starym Mieście, na Czerniakowie przeszedł do Zgrupowania „Kryska” – 3 kompania pluton 1140.

 

Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską, magister inżynier budownictwa, wykonywał zawód konstruktora.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz innymi odznaczeniami.

KWESTA ON-LINE