Facebook

Z żałobnej karty

Jan Maruszewski – „Janusz” (1926 – 2020)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27 stycznia 2020 r. zmarł w Warszawie Jan Maruszewski – „Janusz” – urodzony w dniu 7 maja 1926 r. w Warszawie, syn Wincentego i Marii z domu Namierowskiej.

 

Do Batalionu „Zośka” przystąpił na Woli w dniu 2 sierpnia 1944 r., z przydziałem do 1 plutonu „Włodek” 1 kompanii „Maciek”.

 

Uczestnik walk na Woli i Starym Mieście, ciężko ranny w dniu 14 sierpnia.

 

Przebywał w szpitalach powstańczych, przeszedł kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia, po kapitulacji wywieziony z rannymi do obozu jenieckiego w Lamsdorf w Niemczech.

 

Do Polski wrócił w maju 1945 r. W sierpniu 1945 r. aresztowany, a następnie skazany na 10 lat pozbawienia wolności – w więzieniu przebywał do sierpnia 1950 r.

 

Po wojnie wykonywał zawód technika budowlanego, mieszkał w Warszawie.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami oraz innymi odznaczeniami.

 

Przez wiele lat członek Środowiska Żołnierzy Batalionu AK „Zośka” (chorąży pocztu sztandarowego) i Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” (w tym jego wiceprzewodniczący).

 

Wiele aktywności Jana Maruszewskiego miało związek z Cmentarzem Wojskowym: dbał o kwaterę Batalionu „Zośka”, przez wiele lat był Wiceprezesem i Prezesem Fundacji Żołnierzy Polski Walczącej.

 

Pogrzeb Jana Maruszewskiego odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 r.: o godz. 12.15 Msza Święta w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90, a następnie złożenie w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na cmentarzu Wojskowym.

KWESTA ON-LINE