Facebook

Z żałobnej karty

Anna Borkiewicz-Celińska – „Hanka”, „Hanka Skrzynkowa” (1921 – 2019)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. zmarła w Warszawie Anna Borkiewicz-Celińska „Hanka”, „Hanka Skrzynkowa” – urodzona w dniu 11 listopada 1921 r. w Jabłonnie pod Warszawą, córka Adama i Zdzisławy z domu Świtalskiej.

 

Absolwentka Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, maturzystka 1939 r.

 

W konspiracji od 1939 r. – Służba Zwycięstwu Polsce, Związek Odwetu. Od 1942 r. w patrolach minerskich kobiecego zespołu sabotażowo-dywersyjnego („Dysk”).

 

Od grudnia 1942 r. współpracowała z Oddziałem Specjalnym „Jerzy”, m. in. prowadząc w sklepie, w którym pracowała, skrzynkę kontaktową.

 

W okresie od wiosny 1943 r. do wiosny 1944 r. odbyła przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, prowadzonej w „Dysku”, uzyskując stopień plutonowego podchorążego.

 

W Powstaniu Warszawskim na Woli jako żołnierz „Dysku”, od połowy sierpnia w Batalionie „Zośka” jako łączniczka Andrzeja Romockiego „Morro” dowódcy 2 kompanii „Rudy”.

 

Dwukrotnie ranna, ze Starego Miasta przeszła kanałami do Śródmieścia, tam znalazła się w szpitalu – z Warszawy wyszła z ludnością cywilną do obozu w Pruszkowie.

 

Od jesieni 1945 r. studiuje historię na Uniwersytecie Warszawskim – aresztowana przez UB w styczniu 1949 r. wraz z grupą „Zośkowców”, zwolniona po czterotygodniowym śledztwie. Kontynuuje studia historyczne, które kończy w 1950 r.

 

W październiku 1950 r. ponownie aresztowana, skazana na 7 lat więzienia – karę odbywa w Warszawie i w Fordonie; warunkowo zwolniona we wrześniu 1953 r. Całkowicie zrehabilitowana w wyniku wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1958 r.

 

W latach 1957-1981 pracowała w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN oraz Instytucie Historii PAN, dochodząc do funkcji adiunkta – w 1968 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych.

 

Autorka monografii o Batalionie „Zośka”, wydanej w 1990 r.

 

Zamężna z Bogdanem Celińskim „Wiktorem”, żołnierzem 2 kompanii „Rudy” pluton „Alek” Batalionu „Zośka” (zmarłym w 2016 r.).

 

Odznaczona m. in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Pogrzeb Anny Borkiewicz-Celińskiej odbędzie się w dniu 8 maja o godz. 12 w kościele św. Józafata, ul. Powązkowska 90, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Powązkach Wojskowych.

KWESTA ON-LINE