Facebook

Z żałobnej karty

Tadeusz Karczewski „Wierzba” (1922-2019)

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 97 lat zmarł w Zakopanem Tadeusz Karczewski pseudonim “Wierzba”, syn Konstantego i Bronisławy z domu Niewiadomskiej, urodzony w dniu 12 września 1922 r. w Warszawie.

 

W 1943 r. wstąpił do 3 drużyny III plutonu Oddziału Do Zadań Specjalnych Kedywu KG AK o kryptonimie „Agat” i przyjął pseudonim „Wierzba” i pełnił funkcję kierowcy.

 

W lipcu 1944 r. brał udział w specjalnej operacji bojowej o kryptonimie „Koppe”, mającej na celu likwidację w Krakowie szefa SS i policji bezpieczeństwa gen. Wilhelma Koppe.

 

W Powstaniu Warszawskim, od 1 sierpnia 1944 r. w „Moto” 3 kompanii Batalionu „Parasol” jako kierowca przewoził zaopatrzenie oraz transportował rannych do szpitali. Brał udział w obronie Pałacu Krasińskich, Banku Polskiego i Pasażu Simonsa. Po nieudanej próbie przebicia się ze Starego Miasta do Śródmieścia pozostał w straży tylnej „Parasola”, z którą 2 września przeszedł kanałami do Śródmieścia.

 

Podczas walk na Czerniakowie został ranny, W nocy z 20 na 21 września został przeprawiony desantową łodzią na drugi brzeg Wisły, po czym umieszczony w szpitalu wojskowym.

 

Był aktywnym działaczem Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol”.

 

Po wojnie wykonywał zawód mechanika samochodowego i redaktora.

 

Na terenie Zakopanego, gdzie spędził ostatnie lata życia, nawiązał kontakt z młodzieżą szkolną i harcerską, przekazując im wiedzę w zakresie walk niepodległościowych, szczególnie walki z okupantem w latach 1939-1945 i Powstania Warszawskiego.

 

Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Medalem Za Warszawę 1939-1945, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Krzyżem Zasługi ZHP z Rozetą z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Medalem 400-lecia Warszawy.

 

Pogrzeb odbył się w dniu 23 lutego br. – Tadeusz Karczewski został pochowany na Nowym Cmentarzu w Zakopanem, przy ul. Nowotarskiej.

KWESTA ON-LINE