Facebook

Z żałobnej karty

Zofia Świeszcz – Łazor – „Zojda” (1928 – 2019)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 12 stycznia 2019 r. zmarła Zofia Świeszcz – Łazor, urodzona w dniu 1 stycznia 1928 r. w Warszawie, córka Juliana i Pauliny z domu Dąbrowskiej.

 

W konspiracji od 1941 r. – 31 WŻDH, wprowadzona przez Elżbietę Dziębowską „Dewajtis” ze środowiska II Miejskiego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego.

 

Od września 1943 r. w oddziale „Agat”, później „Pegaz”, w Batalionie „Parasol” od początku jego istnienia – z przydziałem 2 kompania II pluton.

 

Uczestniczka akcji bojowych: Frűhwirth, Braun, Stamm, Hahn.

 

W Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka i łączniczka przeszła szlak bojowy batalionu na Woli, Starym Mieście, Śródmieściu i Czerniakowie.

 

Po kapitulacji powstania w niewoli w Stalagu 344 w Lamsdorf, następnie IV-B w Műhlberg i Molsdorf. Wyzwolona przez wojska amerykańskie wstąpiła do II Korpusu PSZ na Zachodzie, pracowała jako sanitariuszka w szpitalach wojskowych do 1947 r.

 

Do Polski wróciła w 1947 r., pracowała zawodowo w świecie mody; mieszkała w Warszawie.

 

Odznaczona m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.

 

Zaangażowana w działalność środowisk kombatanckich, wiele lat była Przewodniczącą Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol”.

 

Pogrzeb Zofii Świeszcz – Łazor odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 12 – msza św. w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera B-38, rząd 6, grób 3).

KWESTA ON-LINE