Facebook

Z żałobnej karty

Zbigniew Jamiołkowski – „Zen” (1922 – 2014)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 31 października 2014 r. zmarł w Warszawie Zbigniew Jamiołkowski „Zen” – urodzony w dniu 9 lipca 1922 r., syn Aleksandra i Jadwigi z domu Stokowskiej.

 

W powstaniu początkowo żołnierz plutonu żandarmerii PKB, potem Zgrupowania „Kryska”, w Batalionie „Zośka” od dnia 5 września 1944 r. – 2 kompania „Rudy”, ranny w dniu 20 września 1944 r. na Czerniakowie – ul. Solec 53 – wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.

 

Po wojnie wykonywał zawód konstruktora radiowego, mieszkał w Warszawie.

 

 

Stella Traynor Morawska (1922-2014)

 

Dotarła do nas wiadomość o śmierci Stelli Morawskiej, która zmarła w dniu 13 listopada 2014 r. w Warszawie.

 

Angielka z urodzenia, Polka z wyboru – żona Witolda Morawskiego „Czarnego Witolda”.

 

Urodziła się w dniu 27 września 1922 r., wieloletni członek Społecznego Komitetu.

KWESTA ON-LINE