Facebook

Z żałobnej karty

Stanisław Likiernik – „Stach”, „Stach II”, „Machabeusz” (1923 – 2018)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. zmarł Stanisław Likiernik, urodzony w dniu 25 czerwca 1923 r. w Garwolinie, syn Tadeusza i Wandy z domu Krotowskiej.

 

Przed wojną uczeń Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, drużynowy zuchów.

 

Od lata 1940 r. w konspiracji, początkowo w komórce kontrwywiadowczej ZWZ, od czerwca do grudnia 1942 r. elew konspiracyjnego kursu Szkoły Podchorążych Piechoty Okręgu Warszawskiego AK (klasa A.9 – „Mirski”) i uzyskał stopień kaprala podchorążego.

 

Od marca 1943 r. wszedł skład oddziału dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, był w nim w składzie Grupy „Żoliborz”. Uczestniczył w licznych akcjach bojowych, m. in. wysadzeniu pociągu pod Zalesiem oraz likwidacyjnych.

 

W Powstaniu Warszawskim, w okresie do dnia 11 sierpnia 1944 r. walczył w Oddziale Kolegium „A” w ramach Batalionu „Miotła”.

 

Od 12 sierpnia 1944 r. razem z pozostałą częścią plutonu włączony do 3 kompanii Batalionu „Zośka”. Przeszedł szlak bojowy Batalionu przez Wolę, Stare Miasto i Czerniaków, uczestniczył w przebiciu ze Starego Miasta przez Ogród Saski do Śródmieścia, awansowany do stopnia podporucznika (rozkaz z 28 sierpnia 1944 r.).

 

Kilkakrotnie ranny, definitywnie wyłączony z walk w dniu 11 września na Czerniakowie na ul. Śniegockiej.

 

Około 17-18 września 1944 r. przebrany w ubranie cywilne, jako ranny razem z ludnością cywilną ewakuowany z Czerniakowa do Szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie doczekał kapitulacji powstania. Ze szpitala ewakuowany do Grodziska Mazowieckiego; szpital opuścił w marcu 1945 r.

 

Po wojnie przejściowo pracował w Biurze Odbudowy Portów w Gdańsku. Zimą 1946 r. nielegalnie przekroczył granicę i dotarł do Francji.

 

W 1948 r. ukończył Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu, następnie pracował na stanowiskach dyrektorskich, przed wszystkim w firmie Philips.

 

Jeden z pierwowzorów postaci Kolumba w powieści Romana Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”.

 

Autor wspomnień, które ukazały się w 2004 r. p. t. „Diabelne szczęście czy palec Boży ?”. W 2014 r. powstałą książka Emila Marata i Michał Wójcika p.t. „Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik”.

 

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Walecznych a nadto Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Stanisław Likiernik zostanie pochowany w Panteonie Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 maja 2018 o godz. 12 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

KWESTA ON-LINE