Facebook

Z żałobnej karty

Jan Wiśniewski – „Strzegoń” (1923 – 2017)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. zmarł w Warszawie Jan Wiśniewski – „Strzegoń” – urodzony w dniu 18 grudnia 1923 r., syn Stanisława i Amelii z domu Rządkowskiej.

 

Harcerz 11 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Od 1942 r. w Szarych Szeregach, w Batalionie „Zośka” od samego początku – w 2 plutonie ” 1 kompanii „Felek „ (potem „Maciek”).

 

Ukończył pierwszy kurs Wielkiej Dywersji, absolwent II turnusu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agrykola” (maja 1944).

 

Uczestnik m. in. akcji „Wilanów”.

 

W powstaniu odcięty od Batalionu uczestniczył w walkach w szeregach Batalionu „Ruczaj” w Śródmieściu.

 

Po kapitulacji w niewoli – wywieziony do obozu jenieckiego w Sandbostel (Stalag X B), potem w Westertirke. Do kraju wrócił w kwietniu 1946 r.

 

Po wojnie ukończył Wydział Mechaniczny Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie, wykonywał zawód inżyniera mechanika, mieszkał w Warszawie.

 

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Pogrzeb Jana Wiśniewskiego odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r. o godz. 14 – msza w kościele św. Karola Boromeusza, Cmentarz Powązkowski.

KWESTA ON-LINE