Facebook

Z żałobnej karty

Jerzy Waleszkowski – „Ali” (1924 – 2014)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 12 września 2014 r. zmarł w Denver (USA) Jerzy Waleszkowski „Ali” – urodzony w dniu 17 kwietnia 1924 r. w Kielcach, od 1941 r. w Szarych Szeregach – hufiec-pluton „Południe („Sad”) – 2 drużyna (SAD-200), w Batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – 2 kompania „Rudy” I pluton „Sad”.

 

Absolwent II turnusu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agrykola”, instruktor terenoznawstwa w Szkole Niższych Dowódców „Belweder”, kapral podchorąży.

 

W powstaniu Warszawskim: żołnierz 2-iej drużyny plutonu „Sad” kompanii „Rudy”, walczy na Woli i Starym Mieście, ranny dwukrotnie, przeszedł kanałami do Śródmieścia, gdzie leczył się z ran, po kapitulacji w obozie jenieckim w Zeithain koło Drezna.

 

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Po wojnie ukończył studia medyczne, pracował klinicznie ze specjalizacją neurochirurgia i dydaktycznie, uzyskując tytuł doktora habilitowanego, mieszkał w Łodzi, a w ostatnim okresie życia w USA.

 

Autor wspomnień zawartych w „Pamiętnikach żołnierzy Baonu Zośka”.

KWESTA ON-LINE