Facebook

Z żałobnej karty

Zenon Klimkowski – „Mauli” (1925 – 2016)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. zmarł w Warszawie Zenon Klimkowski – „Mauli” – urodzony w dniu 5 maja 1925 r., syn Józefa i Marii z domu Staszewskiej.

 

Harcerz 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Od 1942 r. w Szarych Szeregach, w Batalionie „Zośka” od samego początku – w 2 plutonie „Alek” 2 kompanii „Rudy”.

 

Odbył przeszkolenie na specjalnym kursie instruktorów broni, ukończył kurs minerski („Filtry”) oraz Szkołę Niższych Dowódców („Belweder”).

 

Uczestnik akcji kolejowej „T-U” oraz Bazy Leśnej (akcja „Par I”).

 

W powstaniu przebył cały szlak bojowy Batalionu – od Woli, przez Stare Miasto, Czerniaków aż po Mokotów. Rod koniec sierpnia ranny w ramię, do Śródmieścia przeszedł wraz z grupą rannych kanałami.

 

Po kapitulacji w szpitalu, następnie w niewoli – wywieziony do obozu jenieckiego w Zeithain (Stalag IV B). Do kraju wrócił już w maju 1945 r.

 

Po wojnie ukończył Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej wykonywał zawód inżyniera mechanika, mieszkał w Warszawie.

 

Przez wiele lat aktywnie działał w Środowisku Żołnierzy Batalionu „Zośka”, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Autor wspomnień opublikowanych w „Pamiętnikach żołnierzy Batalionu AK „Zośka”.

 

Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Pogrzeb Zenona Klimkowskiego odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 12 – Cmentarz Bródnowski – kwatera 71 – rząd I – grób – 3-7 (wejście od ul. Odrowąża).

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Domu Pogrzebowym “Styks” przy ul. św. Wincentego 79.

KWESTA ON-LINE