Facebook

Z żałobnej karty

Władysław Wajnert – „Tramwajarz”, „Władek” (1921 – 2016)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. zmarł w Warszawie Władysław Wajnert – „Tramwajarz”, „Władek”, urodzony w dniu 24 września 1921 r. w Mohylewie, syn Józefa i Marii z domu Krupieckiej.

 

Od końca 1939 r. w konspiracji, 1940 r. w Szarych Szeregach (CR-500), żołnierz OS „Jerzy”, w Batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – z przydziałem do I plutonu 1 kompanii „Felek” (jako dowódca 2-giej drużyny).

 

Uczestniczył w akcjach „Góral”, „Szymanów”, „Polowanie”.

 

Absolwent II turnusu Szkoły Podchorążych „Agrykola” (1943 r.).

 

W styczniu 1944 r. przeniesiony do „Agata”, potem w Batalionie „Parasol”, służył w IV plutonie 1 kompanii.

 

W powstaniu uczestniczył w walkach na Żoliborzu w Zgrupowaniu „Żaglowiec”.

 

Zakończył służbę w stopniu plutonowego podchorążego.

 

Po wojnie wykonywał zawód ekonomisty, mieszkał w Warszawie.

 

Aktywnie działał w Środowisku Żołnierzy Batalionu „Parasol”.

 

Kawaler Orderu Virtuti Militari.

 

Pogrzeb Władysława Wajnerta odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

KWESTA ON-LINE