Facebook

Z żałobnej karty

Jacek Tomaszewski (1927 – 2016)

 

W dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł Jacek Tomaszewski ps. „Jacek”, żołnierz Batalionów Armii Krajowej „Zośka” i „Parasol”.

 

Syn Tadeusza Tomaszewskiego, zawodowego oficera, który we wrześniu 1939 roku był, w randze pułkownika, szefem sztabu obrony Warszawy, dowodzonej przez gen. Czumę. Resztę wojny ojciec pozostawał w niewoli niemieckiej, a po wyzwoleniu pozostał w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

 

Jacek Tomaszewski przeszedł w czasie okupacji typowy dla warszawskiej, inteligenckiej młodzieży szlak walki konspiracyjnej w Armii Krajowej, to jest od początku 1943 r. Szare Szeregi – OS „Jerzy”, następnie Batalion „Zośka” (1 kompania I pluton), wreszcie od marca 1944 r. kompania „Pegaz”, przekształcona następnie w Batalion „Parasol”.

 

Miał pseudonim „Jacek”, a w Powstaniu Warszawskim dorobił się dodatkowego określenia „z wieży”, bo kilka dni spędził na wieży kościoła (dziś katedra polowa) jako obserwator. W Powstaniu przeszedł szlak bojowy Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście Północ – Śródmieście Południe. Po przejściu do Śródmieścia w plutonie osłony Komendy Głównej AK.

 

Jego późniejsza żona Bożenna Tazbir-Tomaszewska, delikatna, filigranowa kobieta o wielkim sercu, także walczyła w Powstaniu i była łączniczką kanałową. Po Powstaniu oboje znaleźli się w niewoli, po wyzwoleniu „Jacek” wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych, a Bożenna w Anglii do WAAF. W Anglii pobrali się w 1947 roku, a w 1948 r. wrócili do Polski.

 

Po przejściu na emeryturę przed dwudziestu laty, Jacek Tomaszewski, dokąd sił starczało, poświęcił się aktywności społecznej. Działał w Komisji Rewizyjnej Solidarności w dzielnicy Wola i przede wszystkim w Środowisku Żołnierzy Batalionu „Parasol” gdzie przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego.

 

Jego wielką pasją było myślistwo. Był znanym, etycznym myśliwym, aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a w latach 90-tych ubiegłego wieku został na kilka lat przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ. Był członkiem założycielem Klubu Św. Huberta, którego głównym zadaniem jest szerzenie kultury myśliwskiej. Jacek Tomaszewski pozostanie znaczącą postacią w historii łowiectwa w niepodległej Polsce końca XX-ego wieku.

 

Jacek Tomaszewski otrzymał szereg odznaczeń wojskowych, w tym Krzyż Walecznych i Krzyż Powstania Warszawskiego, a także cywilnych po Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Pogrzeb Jacka Tomaszewskiego odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. – o godz. 13 Msza św. w kościele św. Karola Boromeusza, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Powązkowskim.

KWESTA ON-LINE