Facebook

Z żałobnej karty

Bogdan Celiński – „Wiktor” (1921 – 2016)

 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 31 stycznia 2016 r. zmarł w Warszawie Bogdan Celiński – „Wiktor” – urodzony w dniu 2 września 1921 r. w Warszawie, syn Władysława i Władysławy z domu Pokorskiej.

 

Od 1942 r. w Szarych Szeregach, w Batalionie „Zośka” od początku jego istnienia – z przydziałem do plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy”.

 

Uczestniczył w akcjach „Sieczychy”, „Par. I, „Par. II”.

 

Wiosną 1944 r. ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agrykola”, uzyskując stopień kaprala podchorążego.

 

W powstaniu uczestniczył w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, trzykrotnie ranny, w dniu 24 września przeszedł na drugi brzeg Wisły po zwalonym Moście Poniatowskiego.

 

Od 1945 r. kierował pracami ekshumacyjnymi poległych kolegów.

 

W czerwcu 1946 r. kończy Wydział Samochodowy Szkoły Inżynierskiej Wawelberga, uzyskując dyplom inżyniera mechanika.

 

Aresztowany w dniu 3 stycznia 1949 r., poddany ciężkiemu śledztwu, w dniu 1 października 1949 r. bezpodstawnie skazany na 15 lat pozbawienia wolności – przebywał w więzieniach w Warszawie (Mokotów), Wronkach, Sztumie i ponownie w Warszawie, zwolniony w dniu 5 maja 1956 r.

 

Po wyjściu z więzienia wraca do wykonywania zawodu, żonaty z Anną Borkiewicz-Celińską „Hanką”, mieszkał w Warszawie.

 

Aktywnie działał w Środowisku Żołnierzy Batalionu „Zośka”, przez wiele lat przewodniczący Komisji Historycznej Środowiska, autor m. in. Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionu „Zośka” w monografii Batalionu autorstwa Anny Borkiewicz-Celińskiej.

 

Od wielu lat członek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Pogrzeb Bogdana Celińskiego odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. – Msza święta o godz. 13.15 w Kościele św. Józefata na ul. Powązkowskiej, po czym nastąpi złożenie ciała w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

KWESTA ON-LINE