Facebook

Z żałobnej karty

Zofia Podstawska – Rydz – „Lidia” (1927 – 2015)

 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 8 grudnia 2015 r. zmarła w Warszawie Zofia Podstawska – Rydz – urodzona w dniu 3 grudnia 1927 r., córka Leona.

 

Członek Szarych Szeregów od 1940 r.

 

W Batalionie „Zośka” brała udział w walkach na Czerniakowie jako łączniczka w 2 kompanii „Rudy”.

 

Po wojnie wykonywała zawód inżyniera mechanika, mieszkała w Warszawie.

 

Odznaczona m. in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

 

Przez wiele lat aktywnie działała w Społecznym Komitecie Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Zofia Podstawska – Rydz została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim.

KWESTA ON-LINE