Facebook

Wystawa „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 roku” w przestrzeni publicznej

Serdecznie zapraszamy na wystawę autorstwa Mariusza Olczaka p.t. „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gęsiówka przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 roku” – wystawa prezentowana jest na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto.

 

Autorem wystawy jest Mariusz Olczak – Archiwum Akt Nowych, opracowanie graficzne – Bartosz Jaksender

 

Wystawa została zorganizowana przez Społeczny Komitet we współpracy z Dzielnicą Wola.

KWESTA ON-LINE