Facebook

Wystawa „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 r.”

W dniu 18 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy p.t. „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gęsiówka przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 r.”

 

Wystawa została przygotowana przez Mariusza Olczaka (Archiwum Akt Nowych) w opracowaniu graficznym Bartosza Jaksendera.

 

Organizatorami wystawy są Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Archiwum Akt Nowych.

 

Wśród gości byli m.in. żołnierze Batalionu „Zośka” – Anna Wyganowska-Eriksson „Ania”, Tytus Karlikowski „Wąż” – Honorowy Przewodniczący Komitetu, Jakub Nowakowski „Tomek”, Witold Sikorski „Boruta”, Jan Maruszewski „Janusz”.

 

Na otwarcie wystawy przybyli licznie przedstawiciele władz, Wojska Polskiego, w tym delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu z ppłk Romanem Bednarskim, młodzież szkolna ze szkół współpracujących z Komitetem, młodzież harcerska.

 

Podczas uroczystego otwarcia wystawy głos zabrał Rafał Brodacki, który przedstawił wykład p.t. „Wyzwolenie obozu „Gęsiówka”. Ponadto został zaprezentowany film dokumentalny Zofii i Andrzeja Kunertów p.t. “… odważyć się być wolnym …”.

 

Zaproszeni goście mieli okazję otrzymać okolicznościową książeczkę Rafała Brodackiego p.t. „Zdobycie Gęsiówki”, wydaną sumptem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

 

Wystawa jest dostępna dla publiczności do 4 listopada 2016 w budynku Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109.

 

KWESTA ON-LINE