Facebook

Wystawa poświęcona prof. Władysławowi Findeisenowi

W dniu 27 listopada 2023 r. odbył się wernisaż wystawy poświęconej prof. Władysławowi Findeisenowi.

 

Wystawa ma miejsce w Muzeum Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie, jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wystawa będzie prezentowana w okresie do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Władysław Findeisen (1926-2023)

 

Władysław Findeisen urodził się w dniu 28 stycznia 1926 r. w Poznaniu. Szkołę powszechną ukończył w Warszawie, podczas okupacji kontynuował naukę w ramach tajnego nauczania w Liceum im. Stanisława Staszica (matura w 1944 r.).

 

Od maja 1944 r. żołnierz Armii Krajowej – pseudonim „Władek” w Batalionie „Ruczaj” (2 kompania 126 pluton), uczestnik Powstania Warszawskiego – w ramach Batalionu „Oaza” (1 kopania por. „Leguna”) walczył w Śródmieściu i na Mokotowie.

 

Po zakończeniu powstania przebywał w niewoli w obozie jenieckim w Stalagu X B Sandbostel.

 

Po wojnie studiował na Wydziale Elektrycznym Politechnik Warszawskiej, z którą związał całe zawodowe życie – magisterium 1949, doktorat 1954, profesor nadzwyczajny 1962, profesor zwyczajny – 1971.

 

Organizator i kierownik Katedry Automatyki i Telemechaniki Wydziału Łączności – 1955, w latach 1971-1981 dyrektor Instytutu Automatyki.

 

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (1971), członek rzeczywisty od 1986 r.

 

W 1981 r. wybrany w demokratycznych wyborach rektorem Politechniki Warszawskiej, funkcję tę pełnił do 1985 r., kiedy to został odwołany – z powodów politycznych – przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.

 

Doktor honoris causa: City University of London (1984), Politechniki Warszawskiej (1996), Politechniki Gdańskiej (1997) i Technischae Universitet Ilmenau (1998).

 

Zawsze zaangażowany w sprawy społeczne: przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990), członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie (1988-1990), uczestnik obrad okrągłego stołu (1989), senator I i II kadencji (1989-1993), prezes reaktywowanej Kasy im. Józefa Mianowskiego (1991-2009).

 

Obywatel Honorowy Miasta Stołecznego Warszawy (2020).

 

Kawaler Orderu Orła Białego (2012).

 

Brat Stanisława Findeisena „Olszyny”, żołnierza Batalionu „Zośka” (2 kompania „Rudy”, pluton „Felek”, poległego w dniu 30 sierpnia 1944 r.). Jeden z założycieli Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, jego pierwszy Przewodniczący (1988-1993).

 

Prof. Władysław Findeisen zmarł w dniu 7 marca 2023 r.

KWESTA ON-LINE