Facebook

Wystawa “Batalion Zośka w zbiorach Archiwum Akt Nowych”

W styczniu 2015 r. w Izbie Pamięci Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu uroczyście otwarto wystawę p.t . „Batalion Zośka w zbiorach Archiwum Akt Nowych”.

 

Autorem wystawy jest Mariusz Olczak, była już ona prezentowana w październiku 2014 r. podczas sesji historycznej „Batalion Zośka” – historia prawdziwa” w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie.

 

Społeczny Komitet, będący fundatorem wystawy, postanowił przekazać wystawę Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, aby służyła umacnianiu więzi pomiędzy żołnierzami Batalionu „Zośka” a komandosami – spadkobiercami wojskowych tradycji „Zośki”.

KWESTA ON-LINE