Facebook

Wernisaż wystawy „Okruchy życia”

W dniu 4 sierpnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica odbył się wernisaż wystawy p. t. „Okruchy życia”.

 

Wśród gości byli m.in. żołnierze Batalionu „Zośka”: Witold Sikorski „Boruta” i Jakub Nowakowski „Tomek”.

 

Nie zabrakło rodzin uczestników zdobycia „Gęsiówki” – byli m. in. Jacek Micuta (syn Wacława Micuty „Wacka” – dowódcy Plutonu Pancernego) i Jacek Bartnicki (syn Witolda Bartnickiego „Kadłubka” – żołnierza Plutonu Pancernego, członka załogi czołgu)

 

Licznie przybyła publiczność, wśród której byli kombatanci, młodzież szkolna i harcerska, mieszkańcy Bielan i innych dzielnic Warszawy.

 

Swoje krótkie wspomnienia przedstawił Witold Sikorski „Boruta”, jeden z nielicznych żyjących uczestników zdobycia „Gęsiówki”.

 

Krótkie wprowadzenie do wystawy przedstawił Stanisław Wyganowski – Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu.

 

W wernisażu uczestniczyli także inni członkowie władz Społecznego Komitetu, w tym Wiesław Paluszyński – Wiceprzewodniczący, wspomniany już Jacek Bartnicki – Sekretarz Komitetu, Witold Kon – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Przypomnijmy, że na wystawę składają się dwie prezentacje:

 

- „Batalion „Zośka” w zbiorach Archiwum Akt Nowych” (której premiera miała miejsce w październiku 2014 r.)

 

- „Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” przez Batalion „Zośka” 5 sierpnia 1944 roku” (której premiera miała miejsce w październiku 2016 r.)

 

Dziękujemy władzom Bielan i organizatorowi wystawy – Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica.

KWESTA ON-LINE