Facebook

Walne Zgromadzenie Komitetu

W dniu 26 września 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Komitetu.

 

W pierwszej kolejności podsumowano wydarzenia ostatniego roku, w tym:

 

- organizację uroczystości związanych z 80-tą rocznicą powstania batalionu „Zośka” oraz Oddziału „Agat”

- działania popularyzatorskie i wydawnicze

 

Zarząd przedstawił również sprawozdanie z działalności za okres wrzesień 2022 – sierpień 2023 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022.

 

W czasie spotkania udzielono absolutorium Zarządowi Komitetu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022.

 

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Komitetu założenia prac Komitetu na okres od września 2023 do sierpnia 2024.

 

Za podstawowe kierunki działań Komitetu w następnym roku przyjęto:

 

- obchody 80-lecia Powstania Warszawskiego

- kolejne fazy remontu kwater

KWESTA ON-LINE