Facebook

Uroczystości związane z Batalionem „Parasol” – rok 2017

Uroczystości związane z Batalionem “Parasol”.

 

1 sierpnia godz. 16.00 Uroczystości na Cmentarzu Powązki Wojskowe Kwatera Batalionu Parasol
5 sierpnia godz. 12.00 Uroczystości przy tablicy poświęconej obronie Pałacyku Michla – Wolska 40
27 sierpnia godz. 18.00 Msza św. w intencji Adam Borysa „Pługa” oraz poległych i zmarłych żołnierzy Batalionu „Parasol” – Katedra Polowa, ul. Długa
KWESTA ON-LINE